หน้าหลัก

https://esan69.sillapa.net/sp-kkn2/


สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkk2-2562/

https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

  • สมัครอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สมัครครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน  โครงการปิดเทิมเติมความรู้ ครั้งที่ 18  คล ...
    ส่ง 7 ต.ค. 2562 00:20 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1/2562 นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1/2562  คลิกรายละเอียดต่อที่นี่ ครับ
    ส่ง 17 ก.ย. 2562 09:19 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning    เพื่อของบประมาณ สนุนสนุน รายละเอีดคลิกที่นี่
    ส่ง 24 ส.ค. 2562 16:28 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 204 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

ประชาสัมพันธ์


 


ดร.
อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์
กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/homehttp://kkn2.esdc.go.th/home/khaw-dwn-sphp-khk2/thisth040263601caengxnumaticadsrrlaeanaewptibatinikardaneinkarcheaxinthexrnetpingbpraman2562
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link