หน้าหลัก

www.ocsc.go.th/ForMyKing/

https://drive.google.com/file/d/1MtPz4VKCrC4LbaGaRwyFILrEAQianaxr/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/ita2022

https://sillapa65.vichakan.net/kkn2/
ประกาศล่าสุด

  • ปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ ...
    ส่ง 6 ก.ค. 2565 00:57 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอบ้านไผ่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอบ้านไผ่ ณ ห ...
    ส่ง 24 มิ.ย. 2565 06:18 โดย นุจริน โชติญาโน
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอเปือยน้อย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอเปือยน้อย ณ ...
    ส่ง 24 มิ.ย. 2565 06:16 โดย นุจริน โชติญาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 200 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/view/from-kk2/

โครงการพาน้องกลับมาเรียน

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 307 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

คลิกขยายปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์


 http://kkn2.esdc.go.th/ita2022


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/esdc.go.th/kkn2
https://sites.google.com/view/history-kkn2
pa kk2
https://sites.google.com/site/agendakk2/
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit#gid=392556917

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/dl/
ห้องอบรมออนไลน์
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/com-tecno/
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux60-phrrsa

https://sites.google.com/site/pwkhonkaen2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/
โครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

https://sites.google.com/esdc.go.th/moneykk2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link
http://kkn2.esdc.go.th/6
แบบสอบถาม 5 ด้าน
https://feedback.obecdata.com/index.php/misreport/fb3