หน้าหลัก


https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/ita2022

https://sillapa65.vichakan.net/kkn2/

ประกาศล่าสุด

 • มอบสิ่งของบริจาคช่วยน้ำท่วม นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบสิ่งของบริจาคช่วยน้ำท่วมแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม อ.ชนบท โดยนายภ ...
  ส่ง โดย ชลลดา นาควรินทร์
 • พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเสรี ขามประไพ ผู้อำนวยการสำน ...
  ส่ง โดย ชลลดา นาควรินทร์
 • ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพท.มีนางสาวดวงใจ ถวิลไพร นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ นายอุดมพร กันทะใจ ผอ ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2565 23:08 โดย ชลลดา นาควรินทร์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 235 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/view/from-kk2/

โครงการพาน้องกลับมาเรียน

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

 • การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย www.office.com การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย www.office.com   รายละเอียดคลิกที่นี่ 
  ส่ง 24 พ.ย. 2565 23:23 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบร ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2565 18:09 โดย wannapa suarod
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สมัครระหว่างวันที่ 14 ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2565 01:42 โดย ภัชราภรณ์ บัวขวา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 324 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

คลิกขยายปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์


 http://kkn2.esdc.go.th/ita2022


กลุ่มภายในสำนักงาน
https://sites.google.com/site/conferencekk2/

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/kk2
https://sites.google.com/view/history-kkn2
pa kk2
https://sites.google.com/site/agendakk2/
 obec con
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit#gid=392556917

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/dl/
ห้องอบรมออนไลน์
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/com-tecno/
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux60-phrrsa

https://sites.google.com/site/pwkhonkaen2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/
โครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

https://sites.google.com/esdc.go.th/moneykk2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link
http://kkn2.esdc.go.th/6
แบบสอบถาม 5 ด้าน
https://feedback.obecdata.com/index.php/misreport/fb3