หน้าหลัก


Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ประกาศล่าสุด

  • สพป.ขอนแก่น เขต 2 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คนใหม่ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ...
    ส่ง 7 พ.ย. 2563 15:06 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2  กำหนดจัดงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยกำหนดการจ ...
    ส่ง 20 ส.ค. 2563 06:03 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • ประเมินสัมฤทธิ์ผลรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินสัมฤทธิ์ผลรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  10 สิงหาคม  2563 สื่อ VTR นำเสนอองค์ประกอบที่ 1องค์ประกอบที่ 2องค์ประกอบที่ 3
    ส่ง 9 ส.ค. 2563 17:01 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 89 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkhonkaen2/

https://sites.google.com/view/from-kk2/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo
ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกล

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 229 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

ประชาสัมพันธ์


 


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/esdc.go.th/netschool/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link