หน้าหลัก


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkk2-2562/

https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

  • การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1. หนังสือ กำหนดการประชุม2. ใบเกียรติบัตร     2.1 เกียรติบัตรเขียนตามคำบอก              2.1.1.เกียรต ...
    ส่ง 8 พ.ค. 2562 22:00 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • HOT นิเทศร่วมใจ 19 มีนาคม 2562 นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2/2561รายละเอียดคลิกที่นี่
    ส่ง 14 มี.ค. 2562 23:59 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลาย ปีการศึกษา 2561 การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561-------------------------------------ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561ประกอบด้วย1. วิธีการบันท ...
    ส่ง 12 มี.ค. 2562 21:51 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 191 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

ประชาสัมพันธ์


 


ดร.
อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์
กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://drive.google.com/file/d/1OR3OAm5kNz22xeN4LKxp9Z2agoXEIVHI/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/homehttp://kkn2.esdc.go.th/home/khaw-dwn-sphp-khk2/thisth040263601caengxnumaticadsrrlaeanaewptibatinikardaneinkarcheaxinthexrnetpingbpraman2562
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link