หน้าหลัก

http://www.moicovid.com/khonkaen/
Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ประกาศล่าสุด

  • มาตรการป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยการนำของ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กำหนดให้มีการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีการคัดกรองเจ ...
    ส่ง 19 มิ.ย. 2564 08:01 โดย นุจริน โชติญาโน
  • ประชุม กต.ปน. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(กต.ปน.)เพื่อติดตามการพัฒนาค ...
    ส่ง 19 มิ.ย. 2564 07:59 โดย นุจริน โชติญาโน
  • ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ดร. สุเทพ ปาลสาร พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท./ผอ กลุ่ม/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประประเทศ ...
    ส่ง 19 มิ.ย. 2564 07:55 โดย นุจริน โชติญาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 137 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkhonkaen2/

https://sites.google.com/view/from-kk2/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo
ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกล

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 245 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

คลิกขยายปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์


 


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit?usp=sharing
โครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link
https://esan69.sillapa.net/sp-kkn2/