หน้าหลัก


Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ประกาศล่าสุด

 • มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2  กำหนดจัดงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยกำหนดการจ ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2563 06:03 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ประเมินสัมฤทธิ์ผลรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินสัมฤทธิ์ผลรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  10 สิงหาคม  2563 สื่อ VTR นำเสนอองค์ประกอบที่ 1องค์ประกอบที่ 2องค์ประกอบที่ 3
  ส่ง 9 ส.ค. 2563 17:01 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 07.50 น. ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก.2 ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผช.เลขาธิการ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2563 06:38 โดย นุจริน โชติญาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 88 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkhonkaen2/

https://sites.google.com/view/from-kk2/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo
ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกล

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

 • เชิญชวน สมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยี จำนวน 2 หลักสูตร  เชิญชวน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา   รายละเอียดคลิกท ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2563 20:42 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • แบบสำรวจความต้องการ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล แบบสำรวจความต้องการ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ด่วนภายใน 13 สิงหาคม 2563)หนังสือราชการคลิกรายงานข้อมูลคลิกตรวจสอบข ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2563 16:17 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน คลิกที่นี่
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 02:54 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 225 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

ประชาสัมพันธ์


 


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/home
https://sites.google.com/esdc.go.th/netschool/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link