ข่าวประชาสัมพันธ์

  • “HOW DO WE STEP ACROSS BLAK HOLES TOGETHER” โรงรียนศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านแฮด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   จัดเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮดเพื่อยกระดับผลส ...
    ส่ง 23 พ.ค. 2561 14:38 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เรื่อง มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพ ...
    ส่ง 23 พ.ค. 2561 02:16 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • แบบนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑ แบบนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑คลิกที่นี่
    ส่ง 14 พ.ค. 2561 18:21 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 107 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 156 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 
https://sites.google.com/site/kknnews2560/
 
http://202.29.212.228/amssplus/
 
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/reseachkk2/
 
https://drive.google.com/file/d/1EGchOXUxIYstpbBxQilkwMv_fzMnSQcW/view?usp=sharing
 http://202.29.212.227/kk2-payslip/ http://esan67.sillapa.net/sp-kkn2/https://sites.google.com/site/trainingkk2/ https://e-academic.tepeonline.org/index.php
 

Google Calendarประชาสัมพันธ์


 


https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://www.youtube.com/OBECTVONLINE
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://drive.google.com/file/d/1OR3OAm5kNz22xeN4LKxp9Z2agoXEIVHI/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/home
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2