หน้าหลัก


http://kkn2.esdc.go.th/ita2021

http://www.moicovid.com/khonkaen/
Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศล่าสุด

 • การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 22 ธันวาคม 2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting) การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564  22 ธันวาคม  2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)1.หนังสือราชการแจงประชุม2.วาระการประชุม3. เอกสารประกอบการประชุม 
  ส่ง 11 ม.ค. 2565 20:17 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยท่าน ผอ.ธนกฤต  ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2564 15:58 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • สพป.ขอนแก่น เขต 2 ต้อนรับ ผอ.ธนกฤต ศิริภิรมย์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ต้อนรับ ผอ.ธนกฤต ศิริภิรมย์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รอง ผอ.สพท. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการคร ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2564 15:57 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 158 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkhonkaen2/
https://sites.google.com/view/from-kk2/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo
ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกล

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

 • สมัคร สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ สพป ขอนแก่น เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประกาศจัดตั้ง ชมรมวิชาการ ชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการ ครูและบ ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2565 08:19 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • การย้ายข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู รับทราบ  โดยหากมีผู้ประสงค ...
  ส่ง 28 ธ.ค. 2564 20:21 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบร ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2564 20:31 โดย wannapa suarod
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 267 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

คลิกขยายปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์


 


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/esdc.go.th/kkn2
https://sites.google.com/view/history-kkn2

https://sites.google.com/site/agendakk2/
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit#gid=392556917

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/dl/
ห้องอบรมออนไลน์
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/com-tecno/
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux60-phrrsa

https://sites.google.com/site/pwkhonkaen2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/thabeiyn-bi-prakas
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/

https://portal.bopp-obec.info/obec62/
โครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link

https://feedback.obecdata.com/index.php/misreport/fb3