หน้าหลัก

https://drive.google.com/file/d/1MtPz4VKCrC4LbaGaRwyFILrEAQianaxr/view?usp=sharing

http://kkn2.esdc.go.th/ita2021

http://www.moicovid.com/khonkaen/
Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 164 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/view/from-kk2/

โครงการพาน้องกลับมาเรียน

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 290 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

คลิกขยายปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์


 


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/esdc.go.th/kkn2
https://sites.google.com/view/history-kkn2
pa kk2
https://sites.google.com/site/agendakk2/
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit#gid=392556917

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/dl/
ห้องอบรมออนไลน์
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/com-tecno/
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux60-phrrsa

https://sites.google.com/site/pwkhonkaen2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/thabeiyn-bi-prakas
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/

https://portal.bopp-obec.info/obec62/
โครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link

https://feedback.obecdata.com/index.php/misreport/fb3