หน้าหลัก

https://esan69.sillapa.net/sp-kkn2/

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นิเทศ ร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โครงการนิเทศร่วมใจ ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2562 (วันที่ 27-28  กุมภาพันธ์ 2562)คลิกที่นี่ .  มีรายการ Update
    ส่ง โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • 16 มกราคม วันครู      วันครู มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้ม ...
    ส่ง 15 ม.ค. 2563 06:40 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งท ...
    ส่ง 28 ต.ค. 2562 06:42 โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkk2-2562/

https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 213 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

ประชาสัมพันธ์


 


ดร.
อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์
กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/homehttp://kkn2.esdc.go.th/home/khaw-dwn-sphp-khk2/thisth040263601caengxnumaticadsrrlaeanaewptibatinikardaneinkarcheaxinthexrnetpingbpraman2562
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link