หน้าหลักhttps://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/ita2022
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/kkn2news/home/school
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/kkn2news/home/area

https://esan70.sillapa.net/sp-kkn2/

ประกาศล่าสุด

 • ประเมินสัมฤทธิผลรองผอ.รร.ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ประเมินสัมฤทธิผลรองผอ.รร.ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 27 มกราคม ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2566 18:03 โดย ชลลดา นาควรินทร์
 • ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ วันที่ 24 มกราคม 2566 นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2566 22:49 โดย ชลลดา นาควรินทร์
 • สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมผู้บริหารเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมผู้บริหารเขต วันที่ 24 มกราคม 2566 นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขต โดยมีรองผอ.สพป ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2566 20:19 โดย ชลลดา นาควรินทร์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 256 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/view/from-kk2/

โครงการพาน้องกลับมาเรียน

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

 • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2คลิกที่นี่
  ส่ง 23 ม.ค. 2566 02:11 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบร ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2566 01:08 โดย wannapa suarod
 • ติดตาม เว็บไซต์มหกรรมวิชาการระดับภาคอีสานที่นี่ ติดตาม เว็บไซต์มหกรรมวิชาการระดับภาคอีสาน ที่นี่ https://esan70.sillapa.net/sp-esan/
  ส่ง 11 ม.ค. 2566 00:17 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 334 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

คลิกขยายปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์


 http://kkn2.esdc.go.th/ita2022


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/kk2
https://sites.google.com/view/history-kkn2
pa kk2
https://sites.google.com/site/agendakk2/
 obec con
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit#gid=392556917

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/dl/
ห้องอบรมออนไลน์
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/com-tecno/
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux60-phrrsa

https://sites.google.com/site/pwkhonkaen2/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thaikk2/
โครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

https://sites.google.com/esdc.go.th/moneykk2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link
http://kkn2.esdc.go.th/6
แบบสอบถาม 5 ด้าน
https://feedback.obecdata.com/index.php/misreport/fb3