30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน
- ร้องเรียนด้วยตนเองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
- ร้องเรียนทางไปรษณีย์ที่อยู่ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
- ร้องเรียนทางโทรศัพท์๐ ๔๓๒๗ ๔๐๓๖
- ร้องเรียนทางเว็บไซต์ kkn2.esdc.go.th
ข้อมูของท่านจะเก็บเป็นความลับ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน
ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้

ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2

Comments