3.การอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์4 พ.ค. 2561 06:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 20:05 ]
ใอบรมเชิงปฏิบัติการ  computer หลักสูตร 1  วันที่ 30 เมษายน 2561     | ผ่านการอบรม | คณะวิทยากร|
------------------------------
2. หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ DLIT  
วันที่ 1  พฤษภาคม 2561  ใบประกาศ รุ่นที่ 2   | ผู้ผ่านการอบรม | | วิทยากร
----------------------------
3. อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ DLIT  
วันที่ 2  พฤษภาคม 2561   ใบประกาศ  |ผู้ผ่านการอบรม | วิทยากร

Comments