4. เป็นผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์14 พ.ค. 2561 02:20โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 02:57 ]
เป็นผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
1. ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม   
Comments