เกียรติบัตรผ่านการอบรม

โพสต์23 พ.ย. 2561 00:12โดยประสงค์ พรหมเมตตา
โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

Comments