อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)

โพสต์3 มิ.ย. 2561 02:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2561 02:11 ]
 - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) 
       | ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม  ใบประกาศ  | รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 |     รุ่นที่ 3    รุ่นที่ 4  |   ใบระกาศ วิทยากร
Comments