อบรมปฏิบัติการการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)ของสถานศึกษาและจัดทำรายงานในระบบ SET

โพสต์11 ก.ค. 2561 01:52โดยนางสาวคุณาพร วรรณศิลป์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 03:16 ]

อบรมปฏิบัติการการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)ของสถานศึกษาและจัดทำรายงานในระบบ SET คลิกใบประกาศวิทยากร    คลิกใบประกาศผู้ผ่านการอบรม

Comments