เกียรติบัตร


การดาวน์โหลดเกียรติบัตรกีฬา17-28 ก.พ.61

โพสต์11 เม.ย. 2561 01:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย

แจ้งการดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ระหว่างวันที่ 17-28 ก.พ. 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านเกิ้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น หากมีข้อสงสัย โทร.084-1652342 นายธีระศักดิื  คำดำ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

20 รุ่นที่ 2 การอบรมการอบรมขยายผล DLTV ไปสู่โรงเรียน

โพสต์3 ต.ค. 2560 05:25โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2560 05:54 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมการอบรมขยายผล DLTV ไปสู่โรงเรียน ในระบบ Online และ Offline  ให้กับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา   และยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานอุปกรณ์อย่างคุ่มค้า  
1. เอกสารนำเสนอ
2. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV
3. แบบสอบถามหลังการอบรม
4. ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม   ใบประกาศผู้ผ่านการอบรม  วิทยากร

18 อบรมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์3 ต.ค. 2560 05:20โดยนายเทอดชัย บัวผาย

อบรมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  คลิกใบประกาศ

17 ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

โพสต์1 ก.ย. 2560 15:38โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระหว่างวันที่  ๑-๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  

16 ใบประกาศ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

โพสต์1 ก.ย. 2560 02:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การอบรมหลักสูตร  “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

15 ค่าย OBEC ACTIVE LEARNING

โพสต์19 ส.ค. 2560 23:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ค่าย  OBEC ACTIVE  LEARNING

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ Smart OBEC

โพสต์5 ส.ค. 2560 05:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  Smart OBEC    ให้กับครูธุรการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน  วันที่ 19-22 กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ITEC  อาคาร 2 ชั้น 2
เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม   บุคลากร สนงผู้ผ่านการอบรม 1-60   61-121 | วิทยากร|

13 การอบรมผู้ดูแลระบบ และครู ICT โรงเรียนประชารัฐ

โพสต์29 ก.ค. 2560 17:24โดยนายเทอดชัย บัวผาย

13 การอบรมผู้ดูแลระบบ และครู ICT โรงเรียนประชารัฐ

12 ใบประกาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)

โพสต์23 ก.ค. 2560 19:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 21:33 ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม   ใบประกาศ รุ่น1   ใบประกาศ รุ่น 2   ใบประกาศ รุ่น 3      วิทยากร

11 เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โพสต์25 มิ.ย. 2560 01:39โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 01:44 ]

เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1. เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม  ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม | เกียรติบัตร 1-50  เกียรติบัตร 51-100| 

1-10 of 20