07 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแกนนำ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

โพสต์19 มิ.ย. 2560 05:57โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 08:34 โดย นายเทอดชัย บัวผาย ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแกนนำ  เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
ใบเกียรติบัตร O ครูผู้ผ่านการอบรมลขที่ |1-50|  |51-100|  |101-150|  |151-200|  
                                                  |201-250  |251-300 |301-350| |351-400||402-432|
                  O ผู้บริหารสถานศึกษา 
                  O วิทยากร