12 ใบประกาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)

โพสต์23 ก.ค. 2560 19:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 21:33 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม   ใบประกาศ รุ่น1   ใบประกาศ รุ่น 2   ใบประกาศ รุ่น 3      วิทยากร