14 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ Smart OBEC

โพสต์5 ส.ค. 2560 05:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย
สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  Smart OBEC    ให้กับครูธุรการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน  วันที่ 19-22 กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ITEC  อาคาร 2 ชั้น 2
เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม   บุคลากร สนงผู้ผ่านการอบรม 1-60   61-121 | วิทยากร|
Comments