18 อบรมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์3 ต.ค. 2560 05:20โดยนายเทอดชัย บัวผาย

อบรมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  คลิกใบประกาศ

Comments