20 รุ่นที่ 2 การอบรมการอบรมขยายผล DLTV ไปสู่โรงเรียน

โพสต์3 ต.ค. 2560 05:25โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2560 05:54 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมการอบรมขยายผล DLTV ไปสู่โรงเรียน ในระบบ Online และ Offline  ให้กับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา   และยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานอุปกรณ์อย่างคุ่มค้า  
1. เอกสารนำเสนอ
2. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV
3. แบบสอบถามหลังการอบรม
4. ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม   ใบประกาศผู้ผ่านการอบรม  วิทยากร
Comments