05ใบประกาศ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)

โพสต์8 มิ.ย. 2560 04:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 05:05 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) โดยมีจุดประสงค์ให้ครูผู้รับผิดชอบสามารถกรอกข้อมูลรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง


การเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2560 ระบบเปิดแล้ว คลิกทีเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec60/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นางผ่องพรรณ  080-3247332   คลิกที่นี่
Comments