02ใบประกาศ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

โพสต์6 มิ.ย. 2560 15:00โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 04:59 ]
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT วันที่ 1-4 พค 2560
ใบประกาศ ผ่านการอบรมรุ่นที่ 1   ใบประกาศ ผ่านการอบรมรุ่นที่ 2     ใบประกาศวิทยากร
Comments