09 เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560

โพสต์22 มิ.ย. 2560 22:13โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 00:38 ]

. ผลการแข่งขัน  ทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๐๑เขียนเรียงความ ป.๔- ๖ (แก้ไข)ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๒เขียนเรียงความ ม. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๓แต่งกลอนสี่ ป. ๔ - ๖ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๔แต่งกลอนสุภาพ ม. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๕อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๖อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. ๔ - ๖ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๗อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ม. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๘คัดลายมือ ป. ๑ - ๓ ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๙คัดลายมือ ป. ๔ - ๖ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๑๐คัดลายมือ ม. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๑๑เขียนตามคำบอก ป. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๑๒เขียนตามคำบอก ป. ๔ - ๖ (แก้ไข)ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๑๓เขียนตามคำบอก ม. ๑ - ๓(แก้ไข)ใบประกาศนักเรียนแก้ไขใบประกาศครูฝึกฝึกสอน

4.  ประสาน ศน มหรรณพ สมอเนื้อ 08-8572873
Comments