หน้าหลัก


Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ประกาศล่าสุด

  • วันครู2564 ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรม   งานวันครูออนไลน์กับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจ ...
    ส่ง 16 ม.ค. 2564 19:27 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมใจเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่ เขต 2 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพท. พร ...
    ส่ง 10 ม.ค. 2564 23:38 โดย นุจริน โชติญาโน
  • การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ขก.2 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป ...
    ส่ง 10 ม.ค. 2564 23:33 โดย นุจริน โชติญาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 109 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkhonkaen2/

https://sites.google.com/view/from-kk2/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo
ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกล

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 235 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

คลิกขยายปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์


 


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit?usp=sharing
โครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link