หน้าหลัก


Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ประกาศล่าสุด

  • ด่วนที่สุด (ทุกโรงเรียน) การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (กรอกทุกโรงเรียน)ด้วย สพฐฬ แจ้งประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุด  การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในป ...
    ส่ง 18 เม.ย. 2564 00:54 โดย นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย
  • การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากรแกนนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำงานได ...
    ส่ง 22 มี.ค. 2564 06:00 โดย นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย
  • การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากรแกนนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากรแกนนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีนโยบายสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจ ...
    ส่ง 24 ก.พ. 2564 09:04 โดย นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 117 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkhonkaen2/

https://sites.google.com/view/from-kk2/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo
ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกล

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 237 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

คลิกขยายปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์


 


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit?usp=sharing
โครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link
https://esan69.sillapa.net/sp-kkn2/