หน้าหลัก

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขค 2 ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2563 20:38 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • นิเทศ ร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โครงการนิเทศร่วมใจ ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2562 (วันที่ 27-28  กุมภาพันธ์ 2562)คลิกที่นี่ .  มีรายการ Update
  ส่ง 25 ก.พ. 2563 04:33 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • 16 มกราคม วันครู      วันครู มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้ม ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2563 06:40 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/view/from-kk2/

https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

 • ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์ การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์ คลิกที่นี่
  ส่ง 12 พ.ค. 2563 01:06 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • การอบรมทางไกล 7 พค 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน จึงจะได ...
  ส่ง 7 พ.ค. 2563 15:10 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • ด่วนการปรับปรุง ข้อมูลสลิปเงินเดือน ด่วน สพป.ขอนแก่น เขต  2  กำลังปรับปรุงระบบ ข้อมูลสลิปเงินเดือน โดยการย้าย Server และทดสอบระบบ ขณะนี้ สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง ได้แก ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2563 00:52 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 218 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

ประชาสัมพันธ์


 


ดร.
อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์
กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/homehttp://kkn2.esdc.go.th/home/khaw-dwn-sphp-khk2/thisth040263601caengxnumaticadsrrlaeanaewptibatinikardaneinkarcheaxinthexrnetpingbpraman2562
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link