หน้าหลัก

สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สพป.ขอนแก่น เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการด้านภาษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการด้านภาษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์การเร ...
    ส่ง โดย kkn2 admin
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดช ...
    ส่ง โดย kkn2 admin
  • เยี่ยมสนามสอบ O-NET ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET และ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก ...
    ส่ง โดย kkn2 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkk2-2562/

https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 198 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

ประชาสัมพันธ์


 


ดร.
อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์
กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://drive.google.com/file/d/1OR3OAm5kNz22xeN4LKxp9Z2agoXEIVHI/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/itec/homehttp://kkn2.esdc.go.th/home/khaw-dwn-sphp-khk2/thisth040263601caengxnumaticadsrrlaeanaewptibatinikardaneinkarcheaxinthexrnetpingbpraman2562
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link