ข่าวด่วน สพป.ขก2


ติดตามข่าว ด่วน สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์8 เม.ย. 2561 08:04โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ติดตามข่าว ด่วน สพป.ขอนแก่น เขต 2 คลิกที่นี่

ด่วนที่สุด สำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใน 30 มีนาคม 2561

โพสต์21 มี.ค. 2561 09:17โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2561 19:00 ]

ด่วนที่สุด สำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2557  จำนวน 143 โรงเรียน 
3. USERNAME PASSWORD รหัส SMIS 8 หลักของโรงเรียน

ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลออนไลน์ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต (โรงเรียนทุกโรงเรียน 16 มีนาคม 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 18:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 18:50 ]


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งการกรอกข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
http://www.techno.bopp.go.th/schnet/
โดยใช้ USERNAME  PASSWORD รหัส SMIS 8 หลัก โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือดำเนินการ
ข้อมูลจะใช้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนและแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้
      เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญ จึงใครขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนได้มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงตามกำหนดใน วันที่ 16 มีนาคม  2561  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นายเทอดชัย  บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร 086-8567270  ictkk2@gmail.com   Id line therdchai2512

ข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนสาขา

โพสต์15 ก.พ. 2561 19:20โดยนายเทอดชัย บัวผาย

เรื่องการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนสาขา
ชิญประชุมทางไกลด้วยระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนสาขา
แบบสำรวจกรอกอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
สำหรับโรงเรียนสาขา  http://bit.ly/2CncMzF

Link แบบสำรวจกรอกการซ่อมแซมและการขอติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์19 ม.ค. 2561 15:21โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 03:58 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2

ด่วน กรอกข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา 19 มกราคม 2561

โพสต์19 ม.ค. 2561 03:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 15:28 ]

เชิญประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา และกรอกข้อมูล  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา  19 มกราคม 2561

 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดประชุมติดตามและชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ โรงเรียนพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา  13.00 น-16.00 น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา และถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลด้วยระบบคอนเฟอร์เรนซ์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศรับฟังร่วมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
                  1. แจ้งให้ครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 19 มกราคม  2561 ลงทะเบียนเวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมโสตฯโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
                  2จัดเตรียมข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนตนเองตามแบบแบบสำรวจข้อมูลการใช้
งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระยะที่ 2 ผู้บริหารลงนามรับรองนำส่งในวันประชุม 
  3. ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ที่สนใจทั่วไปรับชมทางไกลผ่านซ่องทางเว็บไซต์ https://www.youtube.com/OBECTVONLINE และโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ซ่อง 14แจ้งรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์6 ม.ค. 2561 01:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2561 21:45 ]

รายละเอียดขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560ที่่ผ่านมาโดยให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1.ให้ครูผู้ฝึกสอนเขียนขออนุญาตไปราชการตามแบบที่แนบมา ถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง
2.เขียนรานงานการเดินทางตาม แบบ 8703
3. การคำนวณค่าอาหารนักเรียน ประเภทเดี่ยวคนละ 300 บาท และประเภททีม คนละ 200 บาท
4. ครูผู้ฝึกสอนได้รับค่าพาหนคนละ 200 บาท 
5.  กรณีโรงเรียนมีหลายกิจกรรมให้แยกเขียนแต่ละรายการ
6.ส่งเอกสารที่กลุ่มงานการเงิน (สอบถามรายละเอียดที่ รุณณี เพียสุพรรณ 088-5699916 )
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

การรับสมัครอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์4 ม.ค. 2561 10:24โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การรับสมัครอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   รายละเอียดคลิกที่นี่

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

โพสต์4 ม.ค. 2561 01:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี  2561  รายละเอียดดังนี้

ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

โพสต์24 ธ.ค. 2560 17:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 03:47 ]

ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีนโยบายสำคัญที่จะให้โรงเรียนและนักเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีโอกาสเลือกใช้บริการจากให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยตนเอง  เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครูและนักเรียน 
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ใคร่แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนสำรวจข้อมูล  ตามแบบสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ดังแนบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วให้กรอกข้อมูลออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ kkn2.esdc.go.th ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม  2560  เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมทางไกลในวันที่ วันที่ 29 ธันวาคม  2560 ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
หนังสือราชการ


1-10 of 150