ข่าวด่วน สพป.ขก2


เชิญชวน สมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยี จำนวน 2 หลักสูตร

โพสต์8 ก.ย. 2563 20:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย

 เชิญชวน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา   รายละเอียดคลิกที่นี่ 

แบบสำรวจความต้องการ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

โพสต์13 ส.ค. 2563 16:17โดยนายเทอดชัย บัวผาย

แบบสำรวจความต้องการ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ด่วนภายใน 13 สิงหาคม 2563)

โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

โพสต์2 ก.ค. 2563 02:54โดยนายเทอดชัย บัวผาย

โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน คลิกที่นี่

2563 สำรวจข้อมูลจัดทำทำเนียบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โพสต์27 มิ.ย. 2563 00:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ใช้ระบบงานสารบรรณโดยการสื่อสารทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับมีการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มีบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และข้อมูลอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงใคร่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลเดิมให้ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ในภายใน วันที่  30 มิถุนายน   2563 ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ 
1.ชื่อเจ้าหน้าทีธุรการ(ปัจจุบัน) 2.มือถือเจ้าหน้าที่ธุรการ 3.ID LINE4.e-mail5.ภาพเจ้าหน้าที่ธรการ6.ฃื่อผู้บริหาร7.ตำแหน่งผู้บริหาร8.มือถือผู้บริหาร

1.หนังสือ ราชการ

ด่วนที่สุด (23 มิย 63) รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

โพสต์23 มิ.ย. 2563 04:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด่วนที่สุด (23 มิย 63) รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา คลิกที่นี่ 

แจ้งเว็บไซต์ อย่างเป็นการการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด19

โพสต์12 มิ.ย. 2563 23:18โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำนักงานเขตพื้นที่แจ้งเว็บไซต์ อย่างเป็นการการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด19 คลืกที่นี่

ด่วนที่สุด ภายใน 4 มิย 63 การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้ (Learn Form Home)

โพสต์3 มิ.ย. 2563 22:02โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด่วนที่สุด การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้ (Learn Form  Home) ภายใน 4 มิย 63
รายละเอียดคลิกที่นี่

ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์

โพสต์12 พ.ค. 2563 01:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์ คลิกที่นี่

การอบรมทางไกล 7 พค 2563

โพสต์5 พ.ค. 2563 02:11โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 15:10 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน จึงจะได้จัด  การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (Video Conference)  ผ่านช่องทางดังนี้ 

ด่วนการปรับปรุง ข้อมูลสลิปเงินเดือน

โพสต์9 เม.ย. 2563 00:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด่วน สพป.ขอนแก่น เขต  2  กำลังปรับปรุงระบบ ข้อมูลสลิปเงินเดือน โดยการย้าย Server และทดสอบระบบ ขณะนี้ สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง 
ได้แก่  (หากการปรับปรุงสมบูรณ์จะสามารถใช้ได้ช่องทางเดียว)
1.http://122.154.128.164/kk-pay2563

2. http://202.29.212.226/kk2_payslip/

1-10 of 225