ข่าวด่วน สพป.ขก2


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

โพสต์4 ก.ค. 2565 02:50โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒   ประกาศที่นี่

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

โพสต์23 มิ.ย. 2565 02:03โดยwannapa suarod

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  พฤษภาคม 2565  รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

โพสต์21 มิ.ย. 2565 02:15โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)   แนบประกาศที่นี่

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โพสต์20 มิ.ย. 2565 01:26โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  รับยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่างวันที่  ๑ - ๑๕ กรกฎาคมคำร้องขอย้ายพิจารณาได้ไม่เกินวันที่  ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดไป  รายละเอียดดังนี้

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

โพสต์8 มิ.ย. 2565 01:26โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) และ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ระหว่างวันที่  8 – 16 มิถุนายน  2565 ณ กลุ่ม บริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2    รายละเอียดที่นี่


การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565

โพสต์1 มิ.ย. 2565 20:20โดยปภาดา สีแขไตร

สพฐ.ประกาศ รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์31 พ.ค. 2565 01:02โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ได้ดำเนินการการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  รายละเอียดที่นี่

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565

โพสต์29 พ.ค. 2565 19:46โดยwannapa suarod   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2565 20:46 ]

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  เมษายน 2565  รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์23 พ.ค. 2565 02:49โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย   ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่   30 พฤษภาคม   2565   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมศรีสง่าชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   คลิกรายละเอียด ที่นี่

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์20 พ.ค. 2565 01:39โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ดังรายลเอียดดังนี้

1-10 of 300