ข่าวด่วน สพป.ขก2


ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์

โพสต์12 พ.ค. 2563 01:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์ คลิกที่นี่

การอบรมทางไกล 7 พค 2563

โพสต์5 พ.ค. 2563 02:11โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 15:10 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน จึงจะได้จัด  การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (Video Conference)  ผ่านช่องทางดังนี้ 

ด่วนการปรับปรุง ข้อมูลสลิปเงินเดือน

โพสต์9 เม.ย. 2563 00:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด่วน สพป.ขอนแก่น เขต  2  กำลังปรับปรุงระบบ ข้อมูลสลิปเงินเดือน โดยการย้าย Server และทดสอบระบบ ขณะนี้ สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง 
ได้แก่  (หากการปรับปรุงสมบูรณ์จะสามารถใช้ได้ช่องทางเดียว)
1.http://122.154.128.164/kk-pay2563

2. http://202.29.212.226/kk2_payslip/

สมัคร อบรมออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์21 มี.ค. 2563 15:25โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2563 20:24 ]

สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์ช่วงปิดภาคเรียน ปิดเทอมเติมความรู้ครั้งที่ 19  ทั้งระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  รับสมัครเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ด้วยระบบออนไลน์ ออฟไลน์  ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563โดยเปิดอบรมทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ รายละเอียดดังนี้
      - การอบรมระบบออฟไลน์ จัดการอบรมที่ ศูนย์ ICT ขอนแก่น เขต 2 
      - การอบรมแบบออนไลน์  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
       (หากในช่วงเวลสดังกล่าวยังพบการระบาดของไวรัส โควิต19 จะเลื่อนหรือยกเลิกการอบรมระบบ ออฟไลน์)
รายละเอียดคลิกที่นี่ https://sites.google.com/view/kkn2-online

การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนขนาดเล็ก 141โรง)

โพสต์10 มี.ค. 2563 15:54โดยดร.เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 20:02 โดย kkn2 admin ]

การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2.แบบนิเทศ (แบบ01  word)  pdf

คำสั่งคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2562

โพสต์18 ก.พ. 2563 19:09โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2562 ประชุมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ โดยสามารถดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่เว็บไซต์ http://prasong.esdc.go.th/

เชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและชมนิทรรศการงานเปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร

โพสต์16 ก.พ. 2563 22:31โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2563 22:32 ]

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น จะจัดโครงการเปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมทางโรงเรียน โดยกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ที่ https://www.100kw.info/ 

การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น

โพสต์11 ก.พ. 2563 00:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 21:09 ]

การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น
             ด้วยจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียนเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น ให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามแนวนโยบายการพัฒนาที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   เพื่อให้การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงขอให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศภายในโรงเรียนของท่าน ส่งภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผลสอบ วิชาการ นานาชาติ ปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์20 ม.ค. 2563 23:02โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2563 19:27 ]

ประกาศผลการทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับสมัครนักเรียนทุกสังกัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ http://www.obecimso.net นั้น

          บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ของแต่ละวิชา ตามลิงค์ข้างล่าง

          ทั้งนี้ จะเปิดระบบออนไลน์ให้โรงเรียนจัดพิมพ์เกียรติบัตรจากระบบออนไลน์ http://www.obecimso.net ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นไป /และจะประกาศให้พิมพ์เกียรติบัตรในหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ ในวันที่กำหนดด้วย่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)

โพสต์20 ม.ค. 2563 18:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 08:11 ]

การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program) เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลครูบุคลากรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยมีหนังสือคู่มือดำเนินการ สื่อวีดีโอ ขั้นตอนการทำงาน  ดาวโหลดโปรแกรมที่เว็บไซต์ https://www.bopp-obec.info/home/?p=32298   ส่งไพล์ข้อมูลมายัง สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผ่านช่องทางออนไลน์  http://www.kkn2.esdc.go.th  ภายใน 25 มกราคม 2563 
4. สำคัญ การส่ง File ข้อมูล  ยัง สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ภายใน 25 มกราคม 2563)
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  NEW ส่งข้อมูลเพิ่มเติม (รอบที่ 2)
     5.1  คลิกส่งข้อมูลรอบ 2 (ให้ZIP FILE ส่งออกเป็น 2 file ก่อนส่ง)
    5.3 ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล และความเรียบร้อย
   

1-10 of 218