ข่าวด่วน สพป.ขก2


ประกาศผลสอบ วิชาการ นานาชาติ ปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์20 ม.ค. 2563 23:02โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2563 19:27 ]

ประกาศผลการทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับสมัครนักเรียนทุกสังกัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ http://www.obecimso.net นั้น

          บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ของแต่ละวิชา ตามลิงค์ข้างล่าง

          ทั้งนี้ จะเปิดระบบออนไลน์ให้โรงเรียนจัดพิมพ์เกียรติบัตรจากระบบออนไลน์ http://www.obecimso.net ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นไป /และจะประกาศให้พิมพ์เกียรติบัตรในหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ ในวันที่กำหนดด้วย่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)

โพสต์20 ม.ค. 2563 18:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 08:11 ]

การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program) เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลครูบุคลากรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยมีหนังสือคู่มือดำเนินการ สื่อวีดีโอ ขั้นตอนการทำงาน  ดาวโหลดโปรแกรมที่เว็บไซต์ https://www.bopp-obec.info/home/?p=32298   ส่งไพล์ข้อมูลมายัง สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผ่านช่องทางออนไลน์  http://www.kkn2.esdc.go.th  ภายใน 25 มกราคม 2563 
4. สำคัญ การส่ง File ข้อมูล  ยัง สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ภายใน 25 มกราคม 2563)
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  NEW ส่งข้อมูลเพิ่มเติม (รอบที่ 2)
     5.1  คลิกส่งข้อมูลรอบ 2 (ให้ZIP FILE ส่งออกเป็น 2 file ก่อนส่ง)
    5.3 ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล และความเรียบร้อย
   

คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

โพสต์14 ม.ค. 2563 23:57โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 19:56 ]

คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เฉพาะระดับสนามสอบโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://prasong.esdc.go.th/

หมายเหตุ     1. คลิกดาวน์โหลด คำสั่งระดับศูนย์สอบ
                    2. กำหนดวันประชุมกรรมการ 30 มกราคม 2563 หนังสือเชิญประชุม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

โพสต์9 ม.ค. 2563 06:12โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับสมัครนักเรียนทุกสังกัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ http://www.obecimso.net นั้น

          ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ของแต่ละวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. โดยกำหนดสถานที่สอบแข่งขันไว้ ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ รายงานตัว ณ ห้องสอบ เวลา 07.30-08.45 น.

          ทั้งนี้ ได้เปิดระบบออนไลน์ให้โรงเรียนจัดพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากระบบออนไลน์ http://www.obecimso.net ตั้งแต่วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562-วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เพื่อมอบให้นักเรียนนำไปแสดงในวันที่ไปสอบ

 

          ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบออนไลน์

 

                    จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์19 พ.ย. 2562 18:15โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ / รอบสอง ระดับประเทศ สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ / รอบสาม จัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๒ จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net  สำหรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา โทร ๐๘ ๗๙๕๑ ๖๙๗๙ 

ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์29 ต.ค. 2562 08:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2562 07:36 ]

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลตัวตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://edc.moe.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562-9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระดับสถานศึกษา จึงใคร่แจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ศึกษาเอกสารคู่มือและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา   

4. คลิกกรอกข้อมูล ฺ BIG Data  https://edc.moe.go.th
7. คลิกรายงานข้อมูล หากทุกคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี่
8. ดูผลการ รายงานข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน


ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องกรอกข้อมูล
  1. ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรอื่น 38 ค (1) (2)
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา
  3. ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  4. พนักงานราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  5. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สมัครอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์7 ต.ค. 2562 00:16โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2562 00:20 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สมัครครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน  โครงการปิดเทิมเติมความรู้ ครั้งที่ 18  คลิกที่นี่

นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์17 ก.ย. 2562 09:19โดยนายเทอดชัย บัวผาย

นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1/2562  คลิกรายละเอียดต่อที่นี่ ครับ

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

โพสต์24 ส.ค. 2562 16:28โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning    เพื่อของบประมาณ สนุนสนุน รายละเอีดคลิกที่นี่

ข่าว มหกรรมวิชาการ นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 ส.ค. 2562 02:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 16:34 ]

ข่าว  มหกรรมวิชาการ นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่   https://www.sillapa.net/home/

1-10 of 210