ข่าวด่วน สพป.ขก2


ประกาศเลขที่นั่งสอบ วิชาการนานาชาติ ปี2562 รอบสอง ระดับประเทศ

โพสต์16 ก.พ. 2562 19:52โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นศูนย์สอบวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2562 (ศูนย์สอบที่ 17) รอบสอง ระดับประเทศ กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ดังเอกสารที่แนบครับ

คำสั่งดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:09โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2562 00:12 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนด การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบอัตนัยในการทดสอบดังกล่าว เป็นกรรมการต่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากัน ในการนี้โรงเรียนสามารถตรวจสอบคำสั่งได้ตามลิงค์ที่แจ้ง และขอเชิญกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังเอกสารที่แจ้ง ตามลิงค์เว็บไซต์ http://prasong.esdc.go.th/ 

ประกาศผลทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการฯ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5

โพสต์10 ก.พ. 2562 22:39โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 22:40 ]

ตามที่โรงเรียนบ้านไผ่ สพม.25 ได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทดสอบเมื่อ 26 มกราคม 2562 ได้ประกาศผลแล้ว และขอให้โรงเรียน/นักเรียนที่มีรายชื่อ ไปรับโล่และเกียรติบัตร ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่ 

เกียรติบัตร การทดสอบวิชาการ นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 22:28โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ตามที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยได้จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้ประกาศผลการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร (เหรียญทอง / เหรียญเงิน / เหรียญทองแดง) ดังเอกสารที่แนบครับ

คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 ม.ค. 2562 00:43โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 21:26 ]

สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอส่งคำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกาา 2561 และเรียนเชิญคณะกรรมการประชุม ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกอบด้วยตัวแทนศูนย์สอบ , หัวหน้าสนามสอบ, กรรมการกลาง , ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ และกรรมการคุมสอบทุกคน  แบ่งกรรมการเป็น ๒ ชุด ดังนี้

  ชุดที่ 1 กรรมการที่สนามสอบอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ , บ้านแฮด และอำเภอเปือยน้อย เวลา 08.30 - 12.00 น.

  ชุดที่ 2 กรรมการที่สนามสอบอยู่ในพื้นที่อำเภอชนบท , มัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย เวลา 13.30 - 16.30 น.

สามารถดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่ http://prasong.esdc.go.th/ 

หนังสือเชิญประชุม

คำสั่งอำนวยการและรับส่งข้อสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลการทดสอบวิชาการ นานาชาติ ปี2562

โพสต์21 ม.ค. 2562 00:41โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้ทดสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ที่ผ่านมา คณะผู้ดำเนินการทดสอบได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน ดังเอกสารที่แนบครับ


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครู

โพสต์9 ม.ค. 2562 01:48โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครู  ด้วย สพป.ขอนแก่น เขต 2  แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกที่นี่

การสอบ Pre O-NET2561

โพสต์30 ธ.ค. 2561 22:33โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เรียน  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียน

สพป.ขอนแก่น เขต 2 กำหนดทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันทั้งเขตพื้นที่ 

ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สนามสอบที่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากำหนด 

จึงเรียนเชิญประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหรือผู้แทน รับแผ่น CD-R ข้อสอบ Pre O-NET ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ในวันที่ 2 มกราคม 2561 เพื่อทำสำเนาแผ่น CD-R ข้อสอบ ให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย และขอความร่วมมือ

ศูนย์เครือข่าย รวบรวมไฟล์ผลการทดสอบของแต่ละโรงเรียนตามแบบกรอกคะแนน (Microsoft Excel) ที่กำหนด 

ส่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ทางระบบ e-office (Zip ไฟล์ก่อนส่ง) ภายในวันที่ 14 มกราคม  2562 ด้วย 

ดังรายละเอียดที่แนบครับ


หนังสือนำส่ง+ปฏิทิน

ตารางสอบ

คู่มือประมวลผลข้อสอบPre O-NET


สำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(Self-Access Learning Center : ศูนย์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์23 ธ.ค. 2561 19:37โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(Self-Access Learning Center : ศูนย การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน   เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล จะทำการสำรวจข้อมูล  ตามแบบฟอร์มยืนยันความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมายที่มีนักเรียน 121-1,000 คน (ตามข้อมูล DMC สพฐ) กรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มกระดาษพร้อมทั้งแนบเอกสาร ในการกรอกข้อมูลออนไลน์  gg.gg/dlit-list/ เลือกเมนู School From  และส่งเอกสารแบบฟอร์มที่ผู้อำนวยการลงนามส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 2   โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562  

1.หนังสือราชการ
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบฟอร์ม (ส่งฉบับจริงมายัง สพป.ขอนแ่กน เขต 2 ด้วย)
2.โรงเรียนเป้าหมายนักเรียน 121-1000 คน
3. คลิกกรอกข้อมูล gg.gg/dlit-list   ภายใน 4 มกราคม 2562
  หมายเหตุ ส่งเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ฉบับจริงมายัง สพป ขอนแก่น เขต 2

ด่วน การติดตาม ผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (รร ขนาดเล็ก DLTV)

โพสต์19 ธ.ค. 2561 14:11โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2561 12:37 ]

ด่วน การติดตาม ผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (รร ขนาดเล็ก DLTV) ส่งข้อมูล 24 ธค2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต้องการติดตามสภาพปัญหาของโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ให้โรงเรียนในโครงการ สามารถรับสัญญาญการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ทุกชั้นเรียน และครูสามารถนำเอารูปแบบ NEW DLTVมาใช้งานได้เต็มรูปแบบ จึงให้โรงเรียนทำแบบสำรวจข้อมูล แบบสำรวจสภาพปัญหา การรับสัญญานโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม รายงานผ่านเว็บไซต์ http://gg.gg/dltvkk2-HD ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561  

4. แบบ ปร.4   |  PDF  |    Excel   |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นายเทอดชัย บัวผาย 086-8567270  ID Line:therdchai2512

1-10 of 186