27 กันยายน 2560 ปิดระบบ e-office ชั่วคราว

โพสต์26 ก.ย. 2560 19:48โดยนายเทอดชัย บัวผาย
เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องระบบ ฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ e-office  สพป. ขอแก่น เขต 2  จึงจำเป็นต้องปิดระบบชั่วคราว ให้ท่านติดตามข่าวผ่านเว็บไซต์  และ ระบบ ข่าวด่วน   
Comments