ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์29 ต.ค. 2562 08:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2562 07:36 ]

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลตัวตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://edc.moe.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562-9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระดับสถานศึกษา จึงใคร่แจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ศึกษาเอกสารคู่มือและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา   

4. คลิกกรอกข้อมูล ฺ BIG Data  https://edc.moe.go.th
7. คลิกรายงานข้อมูล หากทุกคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี่
8. ดูผลการ รายงานข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน


ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องกรอกข้อมูล
  1. ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรอื่น 38 ค (1) (2)
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา
  3. ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  4. พนักงานราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  5. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

Comments