ขอเชิญรับชม การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์28 มิ.ย. 2560 15:38โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2560 21:38 ]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประชุมชี้แจง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้าร่วมพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยจะมีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานในวันที่ 2 กรกฎาคม  2560 เวลา 08:30  จึงใครแจ้งให้ข้าราชการครูทุกคนรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องทาง OBEC TV  หลากหลายช่องทางได้แก่
Comments