แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 60

โพสต์20 มิ.ย. 2560 19:35โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2560 19:36 ]
เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 60เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรฯ ดำเนินจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 1/60 เป็นต้นไปจนถึงวันปิดภาคเรียน 1/60 และให้จัดส่งเบิกที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รายละเอียดแนบพร้อมนี้  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิกที่นี่