แจ้งงบประมาณ งบดำเนินการ ปี 2560

โพสต์2 เม.ย. 2560 21:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2560 22:39 โดย kkn2 admin ]
ตามที่แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด เสนอของบประมาณปี 2560 งบดำเนิน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ยกเว้นโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นการศึกษา พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดนั้น
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบดำเนิน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2560 ที่ส่งมาพร้อมนี้ และให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทำ ปร.4-5-6 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คลิกที่นี่  
Comments