แจ้งระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ขัดข้อง

โพสต์18 พ.ย. 2563 02:21โดยนายเทอดชัย บัวผาย
แจ้งระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  เนื่องจากระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า. ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุด. เนื่องจากกระแสไฟฟ้าอาคารสำนักงานมีปัญหา ซึ่งให้บริการระบบ  e-office.  และระบบสลิปเงินเดือน ข้าราชการครู ใช้งานไม่ได้  ใช้งานไม่ได้จนกว่าจะจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าใหม่ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง 3-4 วัน และช่องทางสื่อสารออนไลน์ระหว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักได้ โดยให้ท่านดำเนินการดังนี้ไซต์หลัก สพป.ขอนแก่น เขต 2 www.kkn2.esdc.go.th ใช้งานได้ตามปกติ  หลังจากท่านได้หนังสือแล้วให้ท่านส่งทาง ระบบข่าวด่วน 
Comments