แจ้งรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์6 ม.ค. 2561 01:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2561 21:45 ]
รายละเอียดขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560ที่่ผ่านมาโดยให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1.ให้ครูผู้ฝึกสอนเขียนขออนุญาตไปราชการตามแบบที่แนบมา ถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง
2.เขียนรานงานการเดินทางตาม แบบ 8703
3. การคำนวณค่าอาหารนักเรียน ประเภทเดี่ยวคนละ 300 บาท และประเภททีม คนละ 200 บาท
4. ครูผู้ฝึกสอนได้รับค่าพาหนคนละ 200 บาท 
5.  กรณีโรงเรียนมีหลายกิจกรรมให้แยกเขียนแต่ละรายการ
6.ส่งเอกสารที่กลุ่มงานการเงิน (สอบถามรายละเอียดที่ รุณณี เพียสุพรรณ 088-5699916 )
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย