แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม PLC ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)

โพสต์23 มิ.ย. 2560 22:38โดยประสงค์ พรหมเมตตา
สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต ทั้ง 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่
รุ่นที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่
 หนังสือแจ้งไปประชุม คลิกที่
แบบขออนุญาตไปราชการของผู้เข้าประชุม  คลิกที่นี่
*************************************************
คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากร  คลิกที่นี่
หนังสือแจ้งคณะวิทยากรปฏิบัติหน้าที่ คลิกที่นี่
แบบขออนุญาตไปราชการของวิทยากร  คลิกที่นี่
Comments