แจ้งโรงเรียนส่งครูเข้าอบรมSTEM Education

โพสต์7 พ.ค. 2560 20:35โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2560 21:16 ]
เรียนแจ้งทุกโรงเรียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2 จะจัดอบรม "สะเต็มศึกษา" ให้แก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนละ 3 ท่าน สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ สงวนสิทธิ์รับสมัครเพียง 70 โรงเรียน (สมัครก่อนได้ก่อนครับ) แจ้งส่งรายชื่อเพียงช่องทางเดียวทางเว็บไซต์ ที่ http://prasong.esdc.go.th/ (ขอความร่วมมือส่งรายชื่อภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.) ดังรายละเอียดครับ
Comments