เชิญชวน ครูผู้สอนสมัครเข้ารับการอบรมขยายผล DLIT DLTV สู่โรงเรียนในสังกัด

โพสต์22 ก.ย. 2560 01:13โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 04:51 ]
เชิญชวน ครูผู้สอนสมัครเข้ารับการอบรมขยายผล DLIT DLTV สู่โรงเรียนในสังกัด 
1. รุ่นที่ 1 หลักสูตร ขยายผล DLIT   สู่โรงเรียน (สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ขึ่นไป 67 โรงเรียน) 
    วันที่ 30 กันยายน  2560   รับจำนวน 50 คน  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. รุ่นที่ 2  หลักสูตร ขยายผล DLTV   สู่โรงเรียน (สำหรับโรงเรียนเล็ก 143 โรงเรียน) 
    วันที่ 1 ตุลาคม  2560   รับจำนวน 50 คน  
Comments