เชิญประชุม ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ทุกโรงเรียน)

โพสต์2 พ.ค. 2560 19:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย
 ด้วย สพป.ขอนแก่น เขต 2 นโยบายการอ่านออกเขียนได้สู่การปฏิบัติ จึงขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าประชุม วันที่ 5 พค. 2560  แบ่งเป็น 2 ช่วง เช้า-บ่าย รายละเอียดดังแนบ
Comments