เชิญโรงเรียน (ช้ัน ป. 4-6) ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ “นักวิทย์น้อยทรู” ประจำปี 2560

โพสต์15 มิ.ย. 2560 02:09โดยประสงค์ พรหมเมตตา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com/new/csa/project/10 
Comments