เชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและชมนิทรรศการงานเปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร

โพสต์16 ก.พ. 2563 22:31โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2563 22:32 ]
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น จะจัดโครงการเปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมทางโรงเรียน โดยกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ที่ https://www.100kw.info/ 
Comments