ด่วน แจ้งอนุมัติเงินงวด ปี 2561 รายการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 88 โรงเรียน

โพสต์31 ส.ค. 2561 06:21โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด่วน แจ้งอนุมัติเงินงวด ปี 2561 รายการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 88 โรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 กันยายน 2561  พร้อมทั้งรายละเอียดดังแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
การจัดซื้อจัดจ้าง   การเงินพัสดุ  นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะ 086-2312507
ข้อมูลด้านเทคนิค/ICT      นายเทอดชัย  บัวผาย     086-8567270
Comments