ด่วนการปรับปรุง ข้อมูลสลิปเงินเดือน

โพสต์9 เม.ย. 2563 00:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด่วน สพป.ขอนแก่น เขต  2  กำลังปรับปรุงระบบ ข้อมูลสลิปเงินเดือน โดยการย้าย Server และทดสอบระบบ ขณะนี้ สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง 
ได้แก่  (หากการปรับปรุงสมบูรณ์จะสามารถใช้ได้ช่องทางเดียว)
1.http://122.154.128.164/kk-pay2563

2. http://202.29.212.226/kk2_payslip/
Comments