ด่วน ภายใน 10 มิย 64การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมภาคเรียนที่ 1/2564

โพสต์14 มิ.ย. 2564 21:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนในโครงการ (จำนวน 141 โรงเรียน)  ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามรายละเอียดดังแนบ  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร. 086-8567270

4.โรงเรียนเป้าหมาย 141 โรงเรียน (หมายเหตุโรงเรียนที่เรียนรวมทุกชั้นใช้ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม)
Comments