่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)

โพสต์20 ม.ค. 2563 18:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 08:11 ]
การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program) เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลครูบุคลากรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยมีหนังสือคู่มือดำเนินการ สื่อวีดีโอ ขั้นตอนการทำงาน  ดาวโหลดโปรแกรมที่เว็บไซต์ https://www.bopp-obec.info/home/?p=32298   ส่งไพล์ข้อมูลมายัง สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผ่านช่องทางออนไลน์  http://www.kkn2.esdc.go.th  ภายใน 25 มกราคม 2563 
4. สำคัญ การส่ง File ข้อมูล  ยัง สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ภายใน 25 มกราคม 2563)
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  NEW ส่งข้อมูลเพิ่มเติม (รอบที่ 2)
     5.1  คลิกส่งข้อมูลรอบ 2 (ให้ZIP FILE ส่งออกเป็น 2 file ก่อนส่ง)
    5.3 ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล และความเรียบร้อย
   
Comments