การประชุม ผ่านการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (9 พค 2561)

โพสต์6 พ.ค. 2561 20:48โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2561 15:11 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW  DLTV โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับชมพร้อมกัน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่บรรจุในตำแหน่งใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558- 2561 (รายชื่อดังแนบ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  กำหนดจุดอบรม รับชุมพร้อมกัน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30   ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต สพป. ขอนแก่น เขต 2  รายละเอียดดังหนังสือราชการ     รายละเอียดดังแนบ 
สรุปช่องทางการถ่ายทอดสด ดาวน์โหลดเอกสาร และทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตรการอบรม
___________________

ช่องทางถ่ายทอดสด
1. ช่อง DLTV13 และ DLTV15 - ถ่ายทอดสด
2. ลิงค์ youtube OBEC TV : http://gg.gg/a61ub
3. ลิงค์ Facebook  OBEC TV : http://gg.gg/a61uh
4. เว็บไซต์ มูลนิธิฯ www.dltv.ac.th
5. เว็บไซต์ www.dlit.ac.th 
6. เว็บไซต์ www.dlthailand.com

ช่องทางรับชมย้อนหลัง พร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร

1. เว็บไซต์ www.dlit.ac.th 
2. เว็บไซต์ www.dlthailand.com
ระบบการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมทางไกล 
"การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV" 
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

 
 https://sites.google.com/a/dlthailand.com/homepage/dltv2018