ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลออนไลน์ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต (โรงเรียนทุกโรงเรียน 16 มีนาคม 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 18:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 18:50 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งการกรอกข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
http://www.techno.bopp.go.th/schnet/
โดยใช้ USERNAME  PASSWORD รหัส SMIS 8 หลัก โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือดำเนินการ
ข้อมูลจะใช้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนและแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้
      เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญ จึงใครขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนได้มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงตามกำหนดใน วันที่ 16 มีนาคม  2561  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นายเทอดชัย  บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร 086-8567270  ictkk2@gmail.com   Id line therdchai2512

Comments