ด่วนที่สุด สำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใน 30 มีนาคม 2561

โพสต์21 มี.ค. 2561 09:17โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2561 19:00 ]
ด่วนที่สุด สำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2557  จำนวน 143 โรงเรียน 
3. USERNAME PASSWORD รหัส SMIS 8 หลักของโรงเรียน
Comments