ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

โพสต์24 ธ.ค. 2560 17:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 03:47 ]
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีนโยบายสำคัญที่จะให้โรงเรียนและนักเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีโอกาสเลือกใช้บริการจากให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยตนเอง  เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครูและนักเรียน 
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ใคร่แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนสำรวจข้อมูล  ตามแบบสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ดังแนบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วให้กรอกข้อมูลออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ kkn2.esdc.go.th ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม  2560  เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมทางไกลในวันที่ วันที่ 29 ธันวาคม  2560 ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
หนังสือราชการ