ด่วนที่สุด สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน และความต้องการชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้นอนุบาล

โพสต์22 พ.ค. 2561 07:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 15:18 ]
ด่วนที่สุด สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน และความต้องการชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้นอนุบาล  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมทางไกล (Video Conference)  เกี่ยวกับเทียม รูปแบบใหม่ (New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา ออกอากาศในช่องทาง OBECTV2  และ OBECTVONLINE ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงแจ้งมายังโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เปิดสอนอนุบาล ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เปิดสอนอนุบาล ได้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ตามตัวอย่างแบบสำรวจเก็บไว้เป็นข้อมูลของโรงเรียนและต้องกรอกออนไลน์ ทาง  http://www.dlthailand.com/dltvkd/  ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.เพื่อขอรับสนับสนุนอุปกรณ์รองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV) ให้ทันการต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการกรอกข้อมูล   นายเทอดชัย บัวผาย ๐๘๖-๘๕๖๗๒๗๐ และ นางจิระภา  ธรรมนำศีล ๐๖๑-๙๖๕-๔๔๒๙ | คลิกหนังสือราชการ   |  คลิกกรอกข้อมูลออนไลน์ |  
Comments