การจัดงบประมาณปี 2560 รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน

โพสต์15 มิ.ย. 2560 21:38โดยkkn2 admin
การจัดงบประมาณปี 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยพภาพคนโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน  กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก(รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1/2560  คลิกที่นี่
Comments