การจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้ วิสัยทัศน์ “สำนักงานคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีความพอเพียง”

โพสต์14 พ.ย. 2561 15:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จะรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้  วิสัยทัศน์ “สำนักงานคุณภาพ  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  บนวิถีความพอเพียง”  โดยใช้ข้อมูล  และผลงานของโรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด  ที่ปฏิบัติงานจนเกิดผลลัพธ์ภาพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด
ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมา ที่อีเมล์ tepparat_10@hotmail.com  และ 
Link http://gg.gg/kk_222   ภายในวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   คลิกรายงานอออนไลน์
Comments