การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาปี2559

โพสต์2 เม.ย. 2560 21:10โดยนายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2560 21:29 ]
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปี2559
ตามเรื่องเดิมที่แจ้งไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
ได้แนบตัวอย่างไฟล์พร้อมเอกสารดังนี้
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันฯ  ศน.ญานิสา สะภา  0810508186

Comments