เชิญชวน คุณครูสมัครใช้ แอปพลิเคชั่น เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center

โพสต์14 ก.ย. 2564 01:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2564 02:07 ]
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบคลังสื่อออนไลน์ (OBEC Content Center)  ได้จัดทำคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ และชุดโปรแกรมที่ให้คุณครูสามารถนำมาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอดคล้องกับ การขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงใคร่แจ้งให้คุณครูผู้สอนทุกท่านเข้าไปศึกษาและสมัครเป็นสมาชิกพร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน https://contentcenter.obec.go.th/  และรายงานผลการใช้งานและรับใบประกาศดังแนบ 
Comments