การดำเนินงานฯ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

โพสต์30 ต.ค. 2561 02:09โดยประสงค์ พรหมเมตตา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ สมัครระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.obecimso.net  สำหรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา โทร ๐๘ ๗๙๕๑ ๖๙๗๙ ดังเอกสารที่แนบครับ 
Comments