การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:51โดยประสงค์ พรหมเมตตา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจะปิดการรับสมัครในวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.obecimso.net  และ www.imso.go.th  

Comments