การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์19 พ.ย. 2562 18:15โดยประสงค์ พรหมเมตตา
สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ / รอบสอง ระดับประเทศ สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ / รอบสาม จัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๒ จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net  สำหรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา โทร ๐๘ ๗๙๕๑ ๖๙๗๙ 
Comments