การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ ประจำปี 2560

โพสต์13 ก.ค. 2560 08:28โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 08:28 ]
ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น  แจ้งว่ามูลนิธิทวี  บุญยเกตุ
จะให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2560  แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี
และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดละ 1 ทุน
จำนวน  2  คน  ให้โรงเรียนที่สนใจกรอกแบบขอรับทุนตามเกณฑ์และคุณสมบัติ
ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากเดิม วันที่  14 กรกฎาคม 2560
เป็นวันที่  17 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบ