การเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2560

โพสต์20 พ.ค. 2560 21:39โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 21:43 ]
การเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2560 ระบบเปิดแล้ว คลิกทีเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec60/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางผ่องพรรณ  เมืองประทุม กลุ่มนโยบายและแผน  080-3247332
Comments