การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ก.ค. 2562 23:30โดยประสงค์ พรหมเมตตา
สสวท.จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2392 4021 ต่อ 2203 (นายเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว และนายจเร  ปานเมือง) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
Comments